AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB COMPLIANCE GAP MITIGATION, S.L.

1. Objecte

Compliance Gap Mitigation S.L. crea i actualitza el lloc web identificat amb el nom de domini www.compliancegapmitigation.com, a fi de que la informació que conté sigui d’ús públic.

L’accés i navegació per aquest lloc web suposa el coneixement i acceptació sense reserves de tota la informació legal i condicions d’utilització del mateix.

Les presents condicions generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús d’aquest lloc web, però independentment de la mateixes, Compliance Gap Mitigation podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts a través d’aquest. En el cas d’existir discrepància sobre l’estipulat entre les condicions generals i les condicions particulars d’un determinat servei, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

Dades de contacte de Compliance Gap Mitigation S.L.:

  • Dirección: C / Ferraz, 28 – 2n Esq. 28008, Madrid.
  • N.I.F: B88402227
  • Telèfon de contacte: (+34) 91 758 94 41

2. Àmbit d’aplicació

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.compliancegapmitigation.com que Compliance Gap Mitigation S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet.

3. Exclusió de Responsabilitat

Compliance Gap Mitigation S.L. realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc web.

Compliance Gap Mitigation S.L. no garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir d’aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís.

Compliance Gap Mitigation S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.

Totes les informacions contingudes se citen a títol d’exemple, sense ànim de ser exhaustives ni completes, ni tenen perquè estar actualitzades, i el seu caràcter és merament informatiu.

La informació facilitada per Compliance Gap Mitigation S.L. és de caràcter general i no suposa assessorament professional o jurídic.

Compliance Gap Mitigation S.L. s’esforça tot el que pot perquè el seu portal no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del portal i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per la manca d’accés ocasionat per errors de connexió, avaries, o altres incidències no imputables a Compliance Gap Mitigation S.L.

Compliance Gap Mitigation S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin alterar el seu sistema informàtic. Compliance Gap Mitigation S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d’aquests virus o elements lesius.

4. Subscripció de serveis, si n’hi ha

Amb caràcter general l’accés a les utilitats del lloc web no exigeix ​​prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant l’anterior, l’accés a algun dels serveis que ofereixin o es puguin arribar a oferir a través del lloc web, pot estar condicionat al previ ompliment d’un formulari de subscripció. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar el(s) formulari(s) de consulta o subscripció. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una contrasenya, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la seva contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, el usuari es responsable de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrades per Compliance Gap Mitigation S.L., i es compromet a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servi a aquest efecte la contrasenya del usuari a causa d’una utilització no diligent per part de l’usuari o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

5. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Compliance Gap Mitigation S.L. és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, així com del seu contingut.

6. Vincles o enllaços amb el lloc web

Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (des d’ara “link”) al lloc web, hauran d’assegurar i es comprometran al respecte de les regles de Compliance Gap Mitigation S.L. sobre enllaços a la Xarxa.

  • El link ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia URL i ha d’omplir completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina publicada per Compliance Gap Mitigation al seu lloc web.
  • En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el contingut publicat en el web de Compliance Gap Mitigation incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del site de Compliance Gap Mitigation.
  • Compliance Gap Mitigation S.L. no autoritza l’establiment d’un enllaç al seu lloc web des d’aquells llocs web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al lloc web per part d’altres llocs web no implica que Compliance Gap Mitigation S.L. mantingui relacions o estigui associada de cap manera amb el titular de la web en la qual s’estableixi el link, ni que Compliance Gap Mitigation S.L. promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web.

Per la seva banda, el lloc web de Compliance Gap Mitigation S.L. pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Compliance Gap Mitigation S.L., i Compliance Gap Mitigation S.L. declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests altres portals o llocs web als quals es pugui accedir per enllaços de les pàgines del lloc web de Compliance Gap Mitigation SL La presència d’enllaços en les pàgines web de Compliance Gap Mitigation S.L. té una finalitat merament informativa.

7. Restriccions d’accés

Compliance Gap Mitigation S.L. es reserva el dret a denegar a la seva discreció, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari o adreça IP o conjunt d’adreces IP a aquest lloc web o a alguna part del mateix.

8. Dret aplicable i jurisdicció competent

L’ús dels elements d’aquest lloc implica l’acceptació de les advertències legals aquí expressades i, en especial, que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel dret espanyol, essent els jutjats i tribunals espanyols els únics competents.

9. Modificació de les presents condicions i advertències

Compliance Gap Mitigation S.L. es reserva el dret a modificar les condicions i advertències aplicables a aquest lloc web.