Beneficis del model de Corresponsabilitat que permet l’RGPD per a les iniciatives conjuntes

Amb l’entrada en vigor de l’RGPD es simplifica el model de responsabilitat que fins llavors havia per establir la relació entre varies empreses que desenvolupen una iniciativa conjunta i els interessats en la mateixa; neix el model de corresponsabilitat.

Es diu que dos o més empreses són corresponsables d’una o més operacions de tractament de dades personals quan determinen conjuntament els objectius i mitjans de dites operacions de tractament.

Benefici pels interessats:

  • Abans era l’interessat qui tenia que gestionar la complexitat de la relació amb moltes empreses: havia d’establir una relació amb cadascuna de les empreses i, a més de signar o acceptar moltes vegades, no estava clar davant de quina havia de presentar una sol·licitud (o si calia sol·licitar-s’ho a totes) i qual era l’abast que podia donar-li a les seves queixes o demandes davant de cadascuna d’aquestes empresa. Ara, tota la complexitat dels processos  d’establiment/sol·licitud/queixa/demanda/etc., es a dir, tota la complexitat de la relació entre l’interessat i les empreses que participen en la iniciativa conjunta es transfereix a les empreses. L’interessat es pot dirigir a qualsevulla d’aquestes empreses (o al punt de contacte que hagin designat entre totes) i demanar el que consideri dins de l’abast de la iniciativa conjunta.

Benefici per a les empreses que volen engegar una iniciativa conjunta:

  • Abans cada empresa havia de definir amb molt detall les seves relaciones B2C[1] perquè davant l’interessat cadascuna actuava independentment (no havia cap altre model legal que aquesta responsabilitat individual, personal e intransferible). Era un procés complex i canviant, perquè si en un moment donat les responsabilitats internes de les empreses canviaven, encara que no hagués cap canvi als ulls de l’interessat, cadascuna havia de redefinir la seva relació amb els seus interessats per reflectir dits canvis interns. Ara, les empreses no han de redefinir res amb cadascú dels interessats llevat que els canvis els afectin, i la majoria dels canvis passen a ser problemes B2B[2] (molt menys complexos que els B2C entre d’altres raons perquè el nombre d’intervinents es molt menor).

Les entitats corresponsables han d’arribar a un d’acord formal (e.g. un contracte), els aspectes essencials del qual han de estar a disposició dels interessats, al que:

  • defineixin el paper de cadascú en les operacions de tractament, és a dir, com tracta cada entitat seves pròpies dades personals i els dels seus socis d’iniciativa, tant per a les seves pròpies funcions com per les obligacions davant els interessats conforme als articles 13-14 de l’RGPD, i
  • defineixin de manera transparent i amb acord mutu l’abast de les seves responsabilitats per les mateixes dades.

[1] Business to Customer

[2] Business to Business